Đá Mài

Hiển thị:

Đá Mài Firstec SDC#150 EMG-1225-1D

Đá Mài Mũi Khoan Firstec SDC#150 EMG-1225-1D Sử dụng cho máy mài dao phay ngón Firstec EMG-1225 Đá mài SDC#150 sử dụng cho dao phay ngón mảnh cacbit vonfram..

Đá Mài Firstec CBN#150 EMG-1225-1C

Đá Mài Mũi Khoan Firstec CBN#150 EMG-1225-1C Sử dụng cho máy mài dao phay ngón Firstec EMG-1225 Đá mài CBN#150 sử dụng cho dao phay ngón thép hợp kim và thép hợp kim có coban..

Đá Mài Firstec CBN#270 EMG-413-4C

Đá Mài Mũi Khoan Firstec CBN#270 EMG-413-4C Sử dụng cho máy mài dao phay ngón Firstec EMG-413 Đá mài CBN#270 sử dụng cho dao phay ngón thép hợp kim và thép hợp kim có coban đường kính 6-13 mm..

Đá Mài Firstec CBN#300 EMG-413-3C

Đá Mài Mũi Khoan Firstec CBN#300 EMG-413-3C Sử dụng cho máy mài dao phay ngón Firstec EMG-413 Đá mài CBN#300 sử dụng cho dao phay ngón thép hợp kim và thép hợp kim có coban đường kính 4-5 mm..

Đá Mài Firstec SDC#300 EMG-413-2D

Đá Mài Mũi Khoan Firstec SDC#300 EMG-413-2DSử dụng cho máy mài dao phay ngón Firstec EMG-413 Đá mài SDC#300 sử dụng cho dao phay ngón mảnh cacbit vonfram đường kính 6-13 mm..

Đá Mài Firstec SDC#300 EMG-413-1D

Đá Mài Mũi Khoan Firstec SDC#300 EMG-413-1DSử dụng cho máy mài dao phay ngón Firstec EMG-413 Đá mài SDC#300 sử dụng cho dao phay ngón mảnh cacbit vonfram đường kính 4-5 mm..

Đá Mài Firstec SDC#200 EDG-1226MB-1D

Đá Mài Mũi Khoan Firstec SDC#200 EDG-1226MB-1D Sử dụng cho máy mài mũi khoan Firstec EDG-1226MB Đá mài SDC#200 sử dụng cho mũi khoan mảnh cacbit vonfram..

Đá Mài Firstec CBN#150 EDG-1226MB-1C

Đá Mài Mũi Khoan Firstec CBN#150 EDG-1226MB-1C Sử dụng cho máy mài mũi khoan Firstec EDG-1226MB Đá mài CBN#150 sử dụng cho mũi khoan thép hợp kim và thép hợp kim có coban ..

Đá Mài Firstec CBN#200 EDG-320N-1C

Đá Mài Mũi Khoan Firstec CBN#200 EDG-320N-1CSử dụng cho máy mài mũi khoan Firstec EDG-320NĐá mài CBN#200 sử dụng cho mũi khoan thép hợp kim và thép hợp kim có coban..

Đá Mài Firstec SDC#200 EDG-320N-1D

Đá Mài Mũi Khoan Firstec SDC#200 EDG-320N-1DSử dụng cho máy mài mũi khoan Firstec EDG-320NĐá mài SDC#200 sử dụng cho mũi khoan mảnh cacbit vonfram..

Đá Mài Firstec SDC#400 EDG-213N-1D

Đá Mài Mũi Khoan Firstec SDC#200 EDG-213N-1DSử dụng cho máy mài mũi khoan Firstec EDG-213NĐá mài SDC#400 sử dụng cho mũi khoan mảnh cacbit vonfram..

Đá Mài Firstec SDC#200 EDG-213N-1C

Đá Mài Mũi Khoan Firstec SDC#200 EDG-213N-1CSử dụng cho máy mài mũi khoan Firstec EDG-213NĐá mài CBN#200 sử dụng cho mũi khoan thép hợp kim và thép hợp kim có coban..

Hiển thị 1 đến 12 trong 12 (1 Trang)