Làm Sạch Bề Mặt

Hiển thị:

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Mosmatic FL-CR 520

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: FL-CR 520 Thông số kỹ thuật : Đường kính: 53 cm Áp lực  phun: 4000/7300 psi Nhiệt độ nước: 121oC Trọng lượng: 12 kg Xuất xứ: Thụy SĩDòng thương mại - Các công ty vệ sinh..

Thiết Bị Làm Sạch Mái Nhà Mosmatic DR-520

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: DR-520 Thông số kỹ thuật : Đường kính: 53 cm Áp lực  phun: 4000/7300 psi Nhiệt độ nước: 121oC Trọng lượng: 11,9 kg Xuất xứ: Thụy Sĩ Dòng thương mại..

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Mosmatic FL-AER 300

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: FL-AER 300 Thông số kỹ thuật : Đường kính: 30 cm Áp lực  phun: 4000 psi Nhiệt độ nước: 121oC Trọng lượng: 4,17 kg Xuất xứ: Thụy Sĩ Có chức năng hút lại (Với mã AER) Sử dụng rửa tường, đánh rêu tường..

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Mosmatic FL-AER 200

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: FL-AER 200 Thông số kỹ thuật : Đường kính: 20 cm Áp lực  phun: 4000 psi Nhiệt độ nước: 121oC Trọng lượng: 5,58 kg Xuất xứ: Thụy Sĩ Có chức năng hút lại (Với mã AER) Sử dụng rửa tường, đánh rêu tường..

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Mosmatic FL-AH 520

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: FL-AH 520 Thông số kỹ thuật : Đường kính: 53 cm Áp lực  phun: 5000/7300 psi Nhiệt độ nước: 121oC Trọng lượng: 16,1 kg Dòng chuyên dụng rửa sàn..

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Mosmatic FL-CR 750

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: FL-CR 750 Thông số kỹ thuật : Đường kính: 76 cm Áp lực  phun: 4000/7300 psi Nhiệt độ nước: 121oCTrọng lượng: 15,47 kgDòng thương mại - Các công ty vệ sinh..

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Mosmatic FL-EB 200

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: FL-EB 200 Thông số kỹ thuật : - Đường kính: 20 cm - Áp lực  phun: 4000 psi - Nhiệt độ nước: 121oC - Trọng lượng: 2,4 kg - Xuất xứ: Thụy Sĩ - Dòng phổ thông..

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Mosmatic FL-AH 750

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: FL-AH 750 Thông số kỹ thuật : Model: FL-AH750 Đường kính: 76 cm Áp lực  phun: 5000/7300 psi Nhiệt độ nước: 121oC Trọng lượng: 23,5 kg Xuất xứ: Thụy Sĩ Dòng chuyên dụng rửa sàn..

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Mosmatic FL-ER 300

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: FL-ER 300 Thông số kỹ thuật : - Đường kính: 30,5 cm - Áp lực  phun: 4000 psi - Nhiệt độ nước: 121oC - Trọng lượng: 5,2 kg - Xuất xứ: Thụy Sĩ - Dòng phổ thông..

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Mosmatic FL-EG 300

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: FL-EG 300 Thông số kỹ thuật : - Đường kính: 20 cm - Áp lực  phun: 4000 psi - Nhiệt độ nước: 121oC - Trọng lượng: 3,3 kg - Xuất xứ: Thụy Sĩ - Dòng phổ thông..

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Mosmatic FL-EG 200

Thiết Bị Làm Sạch Bề Mặt Hãng sản xuất: Mosmatic Xuất xứ: Thuy Sỹ Model: FL-EG 200Thông số kỹ thuật : - Đường kính: 20 cm - Áp lực  phun: 4000 psi - Nhiệt độ nước: 121oC - Trọng lượng: 3,3 kg - Xuất xứ: Thụy Sĩ - Dòng phổ thông..

Hiển thị 1 đến 11 trong 11 (1 Trang)